Reklamacje


Staramy się z całych sił, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wszelkich wad. Jeżeli jednak zakupiony przez Ciebie towar nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi, na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

Twoje uprawnienia jako Konsumenta określone są w szczególności w: 
• ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17.12.2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu po 25 grudnia 2014 r.
• ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed 25 grudnia 2014 r. 

Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (zakup po 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (zakup przed 25.12.2014 r.) możesz złożyć np.: 
• w sklepie stacjonarnym – w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt oraz dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) a na miejscu dopełnimy reszty formalności,
• drogą wysyłkową, dołączając dowód zakupu i wypełniony przez Ciebie Pobierz Formularz Reklamacyjny

adres do wysyłki:

 

Sportostrada  
Dział Reklamacji 
Spółdzielcza 1
64-000 Kiełczewo