Reklamacje


Staramy się z całych sił, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wszelkich wad. Jeżeli jednak zakupiony przez Ciebie towar nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi, na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

Twoje uprawnienia jako Konsumenta określone są w szczególności w: 
• ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17.12.2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu po 25 grudnia 2014 r.
• ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed 25 grudnia 2014 r. 

Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (zakup po 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (zakup przed 25.12.2014 r.) możesz złożyć np.: 
• w sklepie stacjonarnym – w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt oraz dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) a na miejscu dopełnimy reszty formalności,
• drogą wysyłkową, dołączając dowód zakupu i wypełniony przez Ciebie Pobierz Formularz Reklamacyjny

adres do wysyłki:

 

Sportostrada  
Dział Reklamacji 
ul. Łąkowa 27 
64-000 Kościan

z dopiskiem: "Reklamacja Sportostrada.pl"


Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem! 

Reklamację należy zgłosić po zauważeniu ewentualnej wady i nie należy używać obuwia po tym fakcie, gdyż może prowadzić to do pogłębienia wady. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. O rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail bok@chmielna20.pl lub telefonicznie pod numerem 531 789 051.Reklamacje z tytułu korzystania ze sklepu internetowego

 

Jesteś także uprawniony do składania reklamacji z tytułu korzystania ze sklepu internetowego www.chmielna20.pl (w szczególności z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną). Takie reklamacje możesz składać: 
• w formie elektronicznej na adres: reklamacje@sportostrada.pl
• w formie pisemnej na adres:


Sportostrada  
Dział Reklamacji 
ul. Łąkowa 27 
64-000 Kościan

z dopiskiem: "Reklamacja Sportostrada.pl"

W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy wskazanie:

 

  • przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • skonkretyzowanego żądania,
  • danych kontaktowych do odpowiedzi. 

Podanie powyższych danych ułatwi nam szybkie rozpatrzenie reklamacji. Każda z reklamacji rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


Pamiętaj, że będąc konsumentem możesz skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – szczegółowe informacji znajdziesz w regulaminie